Da li nekretnina ima hipoteku i kako se može proveriti?

Najčešće se hipoteka uspostavlja prilikom dobijanja stambenog kredita kod banke. Provera se vrši tako što se izvadi list nepokretnosti u katastru za objekat u kome se nalazi predmetna nekretnina. Potrebno je priložiti broj parcele i naziv katastarske opštine što možete da vidite u našim dokumentima za svaki objekat. Kod višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata normalno je da ima više upisanih hipoteka i zato je potrebno utvrditi na koju nekretninu se hipoteka tačno odnosi.