Da li se prilikom kupovine stana plaća porez na prenos apsolutnih prava od 2.5%?

Prilikom kupovine stana direktno od investitora kupci su oslobođeni plaćanja poreza. Porez se plaća samo u slučaju da je nekretnina već jednom bila prometovana.