Koliki je iznos PDV-a na stanove u novogradnji?

Iznos pdv-a za stanove u novogradnji je 10%. Kupac koji nije imao nekretninu u svom vlasništvu od 1.jula 2006. godine ima pravo da podnese zahtev za refundaciju pdv-a. Obično je potrebno do 45 dana za refundaciju od dana podnošenja sve potrebne dokumentacije.